Frontpage

Овај сајт је реализован као рад ученика Техничке школе “9. мај” Бачка Паланка на пројекту :

“У правом тренутку, на правом месту за ендемите”

У Србији се налази значајан број ендемских биљних врста које опстају само у овом подручју. Ове биљке су још више угрожене јер долази до несавесног и неконтролисаног уништавања ендемита.

Како да помогнемо?

  1. Научимо да их препознамо у природи
  2. Пратимо њихов развој у својој средини
  3. Мапирајмо и пребројавајмо ендемите
  4. Алармирајмо у случајевима нарушавања еко система