Бели локвањ

Ликовни рад – Барбара Бошковић 1-2

Раздео: Magnoliophyta
Класа: Magnoliopsida
Подкласа: Magnoliidae
Ред: Nymphaeales
Фамилија: Nymphaeaceae
Род: Nymphaea
Врста: Nymphaea alba

Вишегодишња водена биљка са хоризонталним, дебелим ризомом који лежи у муљу, покривен остацима опалих листова; залисци слободни, ланцетасти. Листови на врло дугим жилавим петељкама (на попречном пресеку са 4 ходника и многобројним стереидима), пливајући, у јесен често изнад воде стрче на петељкама, врло крупни (10-30 цм у пречнику), овално срцасти (понекад округласти), са горње стране сјајни, тамнозелени, у младости понекад црвенкасти, при основи дубоко срцасто усечени, на врху заобљени; бочна нерватура релативно ретка, од основе листа код петељке разведена, при ободу ретко разграната и анастомозирана градећи крупна окца. Цветови бели, врло крупни, 10-12 (5-21) цм у пречнику, на дугим округлим петељкама; слабо миришљави; чашичних листића 4, при основи зелени, ка врху зеленкастобели, издужено јајасти, при основи сужени, са 5 изразитих нерава; крунични листићи многобројни (око 20), бели, спољашњи крупни (већи од чашичних листића), унутрашњи све мањи, постепено прелазе у прашнике који су многобројни, распоређени око тучка, спољашњи са ланцетастим, нешто проширеним филаментима (чине прелаз ка круничним листићима), унутрашњи са линеарним непроширеним филаментима који су исте дужине као и антере. Полен округао, бледожућкаст, са кратким прстастим израштајима на егзини. Тучак са лоптастим до јајастим плодником. Плодник пљоснат или скоро пљоснат, сивожут, од кога полазе ка ободу 8-24 зрака. Плод лоптаст до јајаст, зелен, 2,5-3 цм дуг, вишеок, са више семена у једном окцу. Семе елипсоидно. Цвета од јуна до септембра месеца. Расте у стајаћим и споротекућим водама, нарочито у дубокој води (најбоље до 2 м).

Статус заштите врсте: Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива: Прилог I Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива;