Водени орашак

Ликовни рад – Мирјана Жембери 1-2

Раздео: Magnoliophyta
Класа: Magnoliopsida
Подкласа: Rosiidae
Ред: Myrtales
Фамилија: Trapaceae
Род: Trapa
Врста: Trapa natans

Једногодишња водена субмерзна биљка (хидрофита) пливајућих листова. Стабљике укорењене на дну, могу бити дуге и неколико метара. Има две врсте листова: ромбични листови на дугим, мехурасто надувеним петељкама образују розету на површини, и крилато дељени потопљени листови стабљике. Кожасте јаке листове на води одржавају ваздушни, надувени горњи делови стабљике. Цветови у пазушцу листова, појединачни, мали, са по четири листића. Брзо отпадајуће латице крунице беле, а чашица зелене боје. Плод карактеристична, троугласто шпицаста коштуница (орашак) са роговима – број и дужина рогова је идентификациона одлика неколико врста орашака које су заступљене код нас.
Карактеристична биљка споро текућих еутрофних вода, која је у Србији још релативно распрострањена, али је због нестајања станишта у већем делу Европе веома проређена, чак у изумирању. Нестанку станишта доприноси непланско тзв. “уређење вода” које не брине о екологији истих, само узима у обзир економско-рибарски, транспортно-бродарски, акумулационо-енергетски или други фактор. Врста се налази на листи угрожених Бернске конвенције.

Статус заштите врсте: Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива: Прилог II Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива