Дивља ружа

Ликовни рад – Алексеј Кондић 1-3

Раздео: Magnoliophyta
Класа: Magnoliopsida
Подкласа: Rosiidae
Ред: Rosales
Фамилија: Rosaceae
Род: Rosa
Врста: Rosa canina

Жбун од 1,5-2,5 м висок чије су гране повијене или усправне. Бодље јаке, српасто повијене, на главним стаблима некада скоро праве, на фертилним гранама бројне и српасто повијене. Листови голи, само по главној лисној оси ретко кратко длакави. Цветови у цвастима по 3-5, ређе појединачни. Цветне дршке најчешће једнаке дужини плода, обично без жлезда и длака. Цветови бледоружичасти. Плод велики, ређе скоро округласт, без жлезда, црвен.
Станиште: Широко распрострањена у низинском, брдском и планинском региону у светлим лишћарским и четинарским шумама, на шумским пропланцима и пожариштима, по ивицама шума, на ливадама и пашњацима, са различитом геолошком подлогом и на разним типовима земљишта. Опште распрострањење: Скоро цела Европа, на север иде до 62 степена, Африка, западна и северна Азија. У Србији распрострањена.

Статус заштите врсте: Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива: Прилог II Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива (*Комерцијална врста)