Дремовац

Ликовни рад – Мирјана Жембери 1-2
Ликовни рад – Маша Шулц 1-2
Раздео: Magnoliophyta
Класа: Liliopsida
Подкласа: Liliidae
Ред: Liliales
Фамилија: Amaryllidaceae
Род: Leucojum
Врста: Leucojum aestivum

Зељаста луковичаста биљка сродна висибаби, али је од ње знатно већа – стабла високог и до 65 цм. Док висибабаба доноси један цвет, дремовац на врху стабљике носи 3-8 цветова, белих, звонастих. Плод је чаура. Цвета од априла до јуна, понекад у густим популацијама у поплавним шумама, на адама, поред текућица, на свежим тлима, на влажним ливадама. Гаји се и као украсна биљка. Медоносна је. Налази се у Црвеној књизи флоре Србије (И том – прелиминарна листа најугроженијих биљака).

Статус заштите врсте: Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива: Прилог II Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива;