Црни глог

Раздео: Magnoliophyta
Класа: Magnoliopsida
Подкласа: Rosiidae
Ред: Rosales
Фамилија: Rosaceae
Род: Crataegus
Врста: Crataegus nigra

Листопадни грм или мање, максимално 6 м високо дрво. Листови перасто режњевити (крпасти) са 5-7 дубоко усечених режњева; одозго су ретко маљави, под крај голи а с наличја маљави и под крај готово голи. Плодови овални, са 3-4 коштице. Цвета у јуну.
Расте на сувљим и топлијим стаништима храстових шума у Србији и Македонији.

Опште распрострањење: Припада панонско-балканском флорном елементу

Статус заштите врсте: Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива: Прилог I Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива;