Спасимо природу

Србија обилује разноликим биљним светом. Велика експлоатација земљишта и индустријализација су проузроковале знатни пад биљних и животињских врста. У Србији се налази значајан број ендемских биљних врста које опстају само у овом подручју. Ове биљке су још више угрожене јер многи их експлоатишу у комерцијалне сврхе тако долазимо до несавесног и неконтролисаног уништавања ендемита. Један од циљева програма да младе упозна са заштићеном флором, да знају да је препознају у природи, како да је очувају и прате њихов развој. Званичне организације које се баве заштитом флоре често нису у ситуацији да благовремено прате и реагују на  дешавања на терену. Поједине врсте су забележиле значајан пад јединки а негде и обнављање јединки. Едуковаћемо ученике како  могу да прате флору у својој средини, да је мапирају, пребројавају и да алармирају у случајевима нарушавања еко система.

“У правом тренутку, на правом месту за ендемите”

Kako da pomognes?